ผมทำแล้วนะครับ

สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเตรียมขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่1

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ อบรมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ e Learning MOODLE 

เรื่อง การสร้างแบบทดสอบพร้อมเกียรติบัตรด้วย Google Form

โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก